dilluns, 30 de novembre de 2009

Gallecs al PEIN, bé, i ara què?

La Plataforma de Defensa de Gallecs (PDG) valorem el fet de la inclusió de Gallecs al PEIN com un acte de justícia que denota la rellevància dels valors naturals de l’espai i dóna resposta a una de les demandes ciutadanes més perseguides. Ara bé, com des de la mateixa PDG venim dient i demanem en el nostre manifest, al qual s’han adherit fins ara prop de 50 entitats, la protecció que dóna aquesta figura és totalment insuficient vers les diferents propostes que amenacen Gallecs.

Tanmateix, el fet que només s’hagin inclòs els terrenys públics de la proposta d’inclusió al PEIN del 2005, la qual presentava un espai de prop de 1090 ha , ho veiem com un fet lamentable i preocupant, ja que crea el greu precedent que dóna a entendre que només es pot protegir allò que és públic, i deixa sense protecció prop del 35% del corredor de Gallecs segons aquesta proposta, i més de 40% d’espai sense protegir segons la proposta dels moviments ecologistes. Malgrat que el document deixa la porta oberta a noves incorporacions futures, creiem que la voluntat real per tal d’ampliar l’espai protegit és pràcticament nul·la, ja que del contrari ja s’haurien incorporat bona part d’aquests terrenys privats.

Així doncs, les diferents propostes recollides en el PTMB que amenacen Gallecs, que són les grans infraestructures com la Interpolar Sud , un tramvia o la possibilitat del pas del IV Cinturó, a les quals hem al·legat de forma contrària, la figura del PEIN no les evita de cap manera, motiu pel qual la PDG treballarem de forma permanent per tal d’aconseguir una protecció real més efectiva de l’espai que el preservi de futures agressions. Alhora exigim la retirada de les infraestructures citades del PTMB, que esquarterarien Gallecs, i es reformuli en base a criteris de sostenibilitat ambiental i social, defugint de posicionaments obsolets de creixement econòmic il·limitat, per tal de preservar al màxim el que queda del paisatge tradicional del Vallès. També exigim que la reforma de la C-155 al seu pas per Gallecs i per la resta d’espais agroforestals que travessa, s’efectuï de manera que contraresti l’actual efecte barrera i asseguri una correcta connectivitat ecològica de l’espai de Gallecs amb la zona forestal nord.

La PDG a nivell global, i les entitats adherides a nivell singular, treballarem perquè la declaració de Gallecs com a espai PEIN serveixi per elaborar un pla de gestió de l’espai valent i efectiu, que potenciï i prioritzi els seus valors naturals en front d’actituds, comportaments i pràctiques poc respectuoses amb un espai d’alt valor natural com és Gallecs, i del qual volem ser particeps.

És temps de lluita encara, -tot defugint de qualsevol discurs triomfalista,que no fa res més que incrementar la desinformació a la ciutadania sobre la veritable protecció de l'espai- per preservar Gallecs per les generacions futures. Hem fet un pas endavant, més simbòlic que important, però el camí encara no s’ha acabat.

SALVEM GALLECS !! (el que resta i més)

dimecres, 7 d’octubre de 2009

Molt agraïts

Hola a tothom,

La Plataforma per la Defensa de Gallecs us vol agraïr molt sincerament la vostra participació al Festival del passat dissabte 3 d'octubre. Gràcies a la col·laboració desinteressada de gent com vosaltres ha estat possible oferir més de 15 hores ininterrompudes d'espectacle, música i reflexió al voltant de Gallecs i la seva situació.

En total han estat més de 50 músics, més d'una desena d'actors i malabaristes,
representants de col·lectius d'altres territoris amenaçats, i més d'una trentena de persones implicades en l'organització del festival.

En total més d'un centenar de persones que han fet possible aquesta trobada històrica, sense comptar els centenars que van assistir durant tota la jornada als nombrosos concerts, espectacles i sortides pel descobrir el territori.

De nou, moltes gràcies!

Salvem (el que queda de) Gallecs!!!dilluns, 21 de setembre de 2009

FESTIVAL DE TARDORLa PDG hem estat treballant aquest Agost, en la organització d' un festival de cara la Tardor, que es compon d'actes de lleure i jocs per nens fins a intervencions reflexives e informatives sobre Gallecs i la tasca que fem per protegir-lo.